Pressupost i despesa pública 

Aquí hi trobareu informació estadística bàsica dels pressupostos.

Per a una informació més completa sobre pressupostos consulteu:

Índice de contenidos

Presupuesto Estado Autor Periodicidad Últimos datos Próxima actualización Soporte Más Información

D.G. de Presupuestos

Anual

2014

Enero 2015

pdf, html

D.G. de Presupuestos

Anual

1996 a 2013

Enero 2015

pdf, html

DATOS HISTÓRICOS PRESUPUESTO DEL ESTADO

D.G. de Presupuestos

Anual

2000-2014

Enero 2015

pdf

D.G. de Presupuestos

Anual

2005-2014

Enero 2015

pdf, excel

D.G. de Presupuestos

Anual

2005-2014

Enero 2015

pdf, excel

D.G. de Presupuestos

Anual

2005-2014

Enero 2015

pdf, excel

D.G. de Presupuestos

Anual

2005-2014

Enero 2015

pdf, excel

D.G. de Presupuestos

Anual

2005-2014

Enero 2015

pdf, excel

Volver al índiceIcono Volver al índice

Presupuesto CCAA Autor Soporte Más Información

SGCAL

pdf

SGCAL

html,xls

Volver al índiceIcono Volver al índice

Presupuesto Seguridad Social Autor Soporte

SS

html,pdf

Series históricas

SS

html,pdf

html,pdf

Volver al índiceIcono Volver al índice

Datos mensuales AAPP Autor Periodicidad Últimos datos Próxima actualización Soporte Más Información

IGAE

Mensual

Noviembre 2013

31 de Marzo 2014

xls

Volver al índiceIcono Volver al índice

Datos Mensuales Estado Autor Periodicidad Últimos datos Próxima actualización Soporte

IGAE

Mensual

Noviembre 2013

25 Marzo 2014

pdf

IGAE

Mensual

Noviembre 2013

25 Marzo 2014

xls

IGAE

Mensual

Noviembre 2013

26 Marzo 2014

pdf

IGAE

Mensual

Noviembre 2013

2 Abril 2014

pdf

IGAE

Mensual

Noviembre 2013

2 Abril 2014

pdf,xls

IGAE

Mensual

Noviembre 2013

26 Marzo 2014

pdf

IGAE

Mensual

Noviembre 2013

9 Abril 2014

pdf

IGAE

Semestral

30 Junio 2013

30 Abril 2014

pdf

IGAE

Trimestral

Tercer trimestre 2013

14 Abril 2014

pdf

Volver al índiceIcono Volver al índice

Datos mensuales Comunidades Autónomas Autor Periodicidad Últimos datos Próxima actualización Soporte Más Información

IGAE

Mensual

Noviembre 2013

31 de Marzo 2014

xls

Volver al índiceIcono Volver al índice

Datos Mensuales Comunidades Autónomas contabilidad presupuestaria Autor Periodicidad Últimos datos Próxima actualización Soporte

SGCAL

Mensual

Marzo 2013

Junio 2013 - Datos Abril 2013

pdf, xls

Volver al índiceIcono Volver al índice

Datos Mensuales Seguridad Social Autor Periodicidad Últimos datos Próxima actualización Soporte Más Información

IGAE

Mensual

Noviembre 2013

31 de Marzo 2014

xls

Volver al índiceIcono Volver al índice

Datos Mensuales Seguridad Social contabilidad presupuestaria Autor Periodicidad Soporte

MEySS

Mensual

pdf

MEySS

Mensual

pdf

MEySS

Mensual

pdf

Volver al índiceIcono Volver al índice

Datos Trimestrales AAPP Autor Periodicidad Últimos datos Próxima actualización Soporte

IGAE

Trimestral

3 trimestre de 2013

29 de Abril 2014

pdf

IGAE

Trimestral

3 trimestre de 2013

31 de Marzo 2014

xls

Volver al índiceIcono Volver al índice

Datos Trimestrales CCAA contabilidad presupuestaria Autor Periodicidad Últimos datos Próxima actualización Soporte

SGCAL

Trimestral

Segundo trimestre 2012

(Ver datos mensuales)

html

SGCAL

Trimestral

Segundo trimestre 2012

(Ver datos mensuales)

xls, pdf

SGCAL

Trimestral

Septiembre 2012

Enero 2013

pdf

Volver al índiceIcono Volver al índice

Datos Trimestrales CCAA Autor Periodicidad Últimos datos Próxima actualización Soporte

IGAE

Trimestral

3 trimestre de 2013

31 de Marzo 2014

xls

Volver al índiceIcono Volver al índice

Datos Anuales Estado Autor Periodicidad Últimos datos Próxima actualización Soporte

IGAE

Anual

Ejercicio 2013

3 Noviembre 2014

pdf

IGAE

Anual

Ejercicio 2013

3 Noviembre 2014

pdf

IGAE

Anual

Ejercicio 2012

3 Noviembre 2014

pdf

IGAE

Anual

Ejercicio 2012

3 Noviembre 2014

pdf

IGAE

Anual

Ejercicio 2012

3 Noviembre 2014

pdf

IGAE

Anual

Ejercicio 2012

5 Septiembre 2014

pdf

IGAE

Anual

Ejercicio 2012

28 Noviembre 2014

pdf

Volver al índiceIcono Volver al índice

Datos Anuales Administraciones Públicas Autor Periodicidad Últimos datos Próxima actualización Soporte Más Información

IGAE

Semestral

2012 y previsión 2013

31 marzo de 2014

pdf

IGAE

Anual

Ejercicio 2011

Marzo 2014

pdf

IGAE

Anual

2011

Diciembre 2014

pdf

IGAE

Anual

1995 - 2012 (P)

Abril 2014

xls

IGAE

Anual

2010

30 de mayo 2014

pdf

IGAE

Anual

1995 - 2012 (P)

Abril 2014

xls

IGAE

Anual

2012 (P)

30 Diciembre 2014

xls

Volver al índiceIcono Volver al índice

Datos Anuales CCAA Autor Periodicidad Últimos datos Próxima actualización Soporte Más Información

IGAE

Anual

2012 (P)

Abril 2014

xls

IGAE

Anual

2011

Diciembre 2014

pdf

IGAE

Anual

2012 (P)

30 Diciembre 2014

xls

Volver al índiceIcono Volver al índice

Datos Anuales CCAA contabilidad presupuestaria Autor Periodicidad Últimos datos Próxima actualización Soporte

SGCAL

Anual

Definitivo 2010

Febrero - marzo 2013 (aprox.) - Avance 2011

xls

SGCAL

Anual

2009

4º trimestre 2012 – Ejercicio 2010

pdf

Volver al índiceIcono Volver al índice

Datos Anuales Seguridad Social contabilidad presupuestaria Autor Periodicidad Últimos datos Soporte

MEySS

Anual

2011

pdf

MEySS

Anual

2011

pdf

Volver al índiceIcono Volver al índice

Bases de Datos Sector Público Español Autor Periodicidad Últimos datos Próxima actualización Soporte

Instituto de Estudios Fiscales

Actualización Continua

Diarios

html

IGAE

Inventario: Actualización continua

Diarios

html

Datos económicos: Anual

Ejercicio 2012 (cerrado)

Ejercicio 2013 (en curso)

D.G. Presupuestos

Actualización continua

2007

xls y pdf

D.G. Presupuestos

Actualización continua

2010

xls y pdf

MEyC

Mensual

Octubre 2012

Noviembre 2012

pdf

MEyC

Mensual

Octubre 2012

Noviembre 2012

Excel y xls

ONU

html

Volver al índiceIcono Volver al índice

Qui elabora les estadístiques pressupostàries?

Direcció General de Pressupostos:

La informació publicada amb relació al pressupost conté estadístiques de les despeses i ingressos dels pressupostos generals de l’Estat consolidats, del pressupost de l’Estat, del pressupost de la Seguretat Social, del pressupost dels organismes autònoms i del pressupost dels ens públics, així com l’informe economicofinancer.

Intervenció General de l'Administració de l'Estat:

La informació publicada amb relació a la intervenció general de l’Administració de l’Estat inclou estadístiques sobre execució i liquidació del pressupost, així com els principals indicadors de l’activitat econòmica i financera.

També inclou la publicació de l’inventari d'ens del sector públic estatal (INVESPE) que té per objecte donar a conèixer la seva estructura, dimensió i composició.

Calendari de publicació d’estadístiques incloses en l’acord de transparència corresponents a la IGAEAbre nueva ventanaAbre nueva ventana.

Institut d'Estudis FiscalsAbre nueva ventana:

És un organisme públic especialitzat en la formació i investigació al servei de la Hisenda Pública espanyola. L’Institut d’Estudis Fiscals manté una base de dades econòmiques del sector públic espanyol (BADESPE) que conté la informació econòmica més rellevant de l’activitat del sector públic des de 1980 fins a l’actualitat, partint de la informació elaborada pels centres directius competents en cada àmbit. La informació s’organitza per àrees temàtiques i amb diferents nivells de desagregació i amb informació complementària per afavorir un coneixement i interpretació millors, i es pot baixar gratuïtament en format Excel. En matèria de pressupost i comptes públics s’ofereixen sèries temporals sobre el sector institucional de les diferents AAPP en comptabilitat nacional, amb diferents graus de desagregació per agents i segons diferents anys base, així com sèries sobre els pressupostos de les AAPP, també amb diferents graus de desagregació per agents i conceptes, execució i altres indicadors.

La Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local és el centre directiu responsable del tractament informàtic-estadístic de les dades derivades de l'activitat economic-financera de les comunitats autònomes i entitats locals.

El Ministeri d'Economia i Competitivitat elabora igualment una base de dades que també recull informació del sector públic.

El Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social

 XML  Sindicació de continguts en XML d'estadístiques de pressupost i comptes públics.

Cercador

Agenda

2014
Flecha Mes AnteriorAnt. Setembre Seg.Flecha Mes Siguiente
D D D D D D D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Banners Destacados

Seu Electrónica (Abre nueva ventana)Escrigui al ministeriBanner central de información