Contribucions especials

La Llei General Tributària, a l'article 2.2, lletra b) defineix les contribucions especials com "els tributs el fet imposable dels quals consisteix en l'obtenció per l'obligat tributari d'un benefici o augment de valor dels béns, com a conseqüència de la realització d'obres públiques o de l'establiment o ampliació de serveis públics".

Més informació a:

Cercador

Formulari del cercador genèric del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques

Banners Destacados

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques

Seu Electrónica (Abre nueva ventana)Escrigui al ministeriBanner central de informaciónPortal de la transparencia (Abre nueva ventana)