Contribucions especials 

La Llei General Tributària, a l'article 2.2, lletra b) defineix les contribucions especials com "els tributs el fet imposable dels quals consisteix en l'obtenció per l'obligat tributari d'un benefici o augment de valor dels béns, com a conseqüència de la realització d'obres públiques o de l'establiment o ampliació de serveis públics".

Més informació a:

Cercador

Banners Destacados

Seu Electrónica (Abre nueva ventana)Escrigui al ministeriBanner central de informaciónPortal de la transparencia (Abre nueva ventana)